İçeriğe atla

Medyum Fırat Hoca

medyum fırat hocaMedyum olmak sıradan bir meslek olmadığı gibi çok fazla bilgi deneyimi isteyen meslektir, birçok kişi medyum olmak için sanal ortamda yapılan araştırma veya okuduğu birkaç kitap ile yaptığı bilinmektedir.

Aynı zamanda birçok kişinin bu mesleği çıkar amaçla hatta insanları kandırmak amacıyla yaptığı da bilinmektedir. Bu mesleği çıkar amaçlı yapan medyumlar herhangi bir konuda kendilerinden yardım talep eden kişileri türlü yalanlar ile kandırmaktadır.

Bu yüzden özellikle sanal ortamda medyum arayışı içerisindeyseniz herhangi bir hoca ile iletişime geçmeden önce medyum hakkında mutlaka araştırma yapılması gerektiğini hatırlatalım.

Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir.

Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ruha bu tip soruların yöneltilmesi halinde seansta kileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler.

Bu tip seansları düzenleyenler deneysel spiritüalizm hakkında yeterince görgü, bilgi ve deneyime sahip olmadan bu işe kalkışanlardır ki, böyle kimselerin sonu genellikle obsesyon olayı ile, yani akıl hastanesine gidişle biter.

Neo-spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; medyum, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir.

Üstelik, medyumun gereken niteliklere sahip olması da yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren operatörün de sahip olması gerekir.

 

Büyü Belirtileri

Büyü Belirtileri, büyü kişinin dengelerini bozan en önemli manevi etkidir. Bu bakımdan, büyüden şüphelenmek için dengelerin bozulmuş olması gerekir. Ailenizde, işinizde, günlük hayatınızda, kişisel davranışlarınızda, toplumsal ilişkilerde yolunda gitmeyen bir şeyler varsa akla büyü gelebilir.

Ancak, yaşanan her olumsuzluğu da büyüye bağlamak ve büyü belirtileri olarak adlandırmak abartılı olur.

Siz olması gerektiği gibi davrandığınız halde, çevrenizdeki kişiler eskisinden farklı davranıyorsa, işlerinizde anlam verilemeyen aksilikler çıkıyor ve başarılarınız engelleniyorsa, kişisel anlamda bedensel olan ancak anlamlandırılamayan değişiklikler varsa bu noktada büyüden endişe edilebilir.

Ailenize, işinize veya çevrenize olması gerektiği şekilde davranmıyor, insanlar incitiyor ve kuralları sadece kendiniz koymak istiyorken insanlar sizden uzaklaşıp kaçıyorsa burada büyüden şüphelenmek anlamsız olacaktır.

Ancak, büyünün farklı bir özelliği daha vardır ki, bir çok insan kendinde büyü olduğundan şüphelenmez.

Ona göre her şey yolundadır. İşte bu durumda üçüncü kişiler, eşler, aile fertleri veya anne-babalar tarafından anormalliğin farkına varılabilir.

Yapılan büyünün türüne göre farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak büyü belirtileri şu şekilde sıralanabilir.

 

Kişisel Belirtiler

– Uyuyamama, uykudan ani uyanma ve korkmalar,
– Rüyalarda anlamsız varlıklar ve sıklıkla kedi, köpek, keçi, akrep, yılan görme,
– Uyku sırasında dişlerin kilitlenmesi,
– Eskiye oranla artan halsizlik, bitkinlik, yorgunluk,
– Sabit olmayan şekilde gezinen vücut ağrıları ve uyuşmalar,
– Tıbben çözülemeyen boyun ve baş ağrıları,
– Takip edilme hissi,
– Yalnızlıktan korkma ve aynaya uzun süreli bakma,
– Eskiye oranla sinirlilik,
– Sürekli konuşma sesleri duyma,

 

Aile, İş ve Toplumsal Belirtiler

– Sürekli yalnız kalma ve ortamlardan uzaklaşma,
– Aile ve yakınlarına düşmanca davranma,
– Eşten – sevgiliden soğuma, uzak ve mesafeli durma,
– Cinsel isteksizlik ve fonksiyon bozuklukları (tıbben izah edilemeyen)
– Bir kişiye aşırı bağlanma ve her türlü olumsuzluğa rağmen kopamama,
– İş ve rızk anlamındaki sorunlar, başarısızlık,
– Evlenememe ve sürekli ayrılma sorunları,
– Dini kurallara karşı direnme ve ibadette zorlanma,

 

Medyum Nedir?

Medyum Hakkında Kimdir? Ne iş yapar? Nasıl sorunları çözerler? gibi sorular hep aklımızdadır. Latince bir kelimedir ve yunan kökenlidir. Dünya’nın birçok yerinde gelişmiş olan ve saygı duyulan bir meslektir.

Dünya’da en zor mesleklerden birini yapan kişiler arasındadır. Ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi.

Türkçeye Fransızcadan geçen sözcüğün kökeni Latince medium (aracı) sözcüğüne dayanır. Bu özellik genellikle doğuştan verilir. Medyumluk konusunda kendisini geliştirmiş ve tecrübe edinmiş kişiler bu mesleği en iyi şekilde yapmaktadır. Medyum Fırat Hoca’da bu nadir özelliğe sahiptir. 

Medyum Fırat Hoca (Froth Sinharib), Brian Inglis'in yanında talebeliğini tamamlayıp icazet aldığı günden bugüne insanlara hizmet vermektedir.

Brian Inglis'in hocası Medyum Carlos mirabelli (1889-1950) tüm zamanların en iyi medyumu kabul edilmektedir. 2 OCAK 1989'da brezilya Sao Paoula, Botucatu'da doğdu. Ruhsal yetenekleri çok küçük yaşta ortaya çıktı, ve gittikçe gelişerek "mirabelli mucizeleri" adını aldı.

Mirabelli temel eğitim görmüş, normal bir bilince sahip ve doğduğu yörenin şivesiyle konuşan bir insandı, ama transa girdikten sonra 26 dil konuşuyordu bu dillerin arasında almanca, fransızca,elemence, 4 italyan diyaleği,çekçe,arapça,japonca,ispanyolca,rusca,

türkçe,ibranice,arnavutça çeşitli afrika diyaligleri latince, çince,modern yunanca, polonyaca,suriye ve antik yunancada vardı.

Ayrıca mirabelli transtayken tıp hukuk,sosyolaji,polotik,ekonomi,politika,teoloji,

psikoloji,tarih,doğa bilimler,astronomi,felsefe,mantık,oköültizm ve edebiyt konularında saygın ve ciddi konuşmalar yapıyordu (kaynak; graber 1970) bir diğer olay fakültedeki deneylerde yaşandı mirabelli 28 ayrı dilde yazıyordu oturuyor, yazmaya başlıyor ve usta bir yazarının yazma hızını 2 defa aşan bir hızla yazıyordu.

Süryani olan medyumlar bu illerde insanlara hizmet vermektedir.
4 yıllık şamdaki görevini tamamladıktan sonra mardin dar geçit kilisesinde görevini devam ettirmektedir.

 

Medyum Fırat Hocanın Yaptığı Bazı Büyüler

Aşk Büyüsü

Evlilik Büyüsü

Geri Getirme Büyüsü

Papaz Büyüsü

Bağlama Büyüsü

Ayırma Büyüsü

medyum, sahtekarmedyumlar, sahte medyumlar, medyumlar, büyü, büyüler, ünlü medyumlar, etkili medyumlar, başarılı medyumlar, aşk büyüsü, bağlama büyüsü, islam güneşi, büyü yaptırmak istiyorum, medyum kimdir, medyum kime denir, medyumluk

Bize Mail Gönderin (Gün içinde cevaplanır, mailinizi kontrol ediniz.)

1
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
Powered by